Etapy realizacji projektu


Badanie potrzeb

Po rozmowach na temat oczekiwań jakie ma spełniać aplikacja, jej wstępnego wyglądu i funkcjonalności przygotowuję kosztorys, sposób sfinansowania oraz przybliżony termin realizacji. Jeżeli kwota nie „przerazi” podpisujemy umowę.

Wstępny projekt

Po przygotowaniu projektu omawiamy poprawki interfejsu, zmiany funkcji, itp. Po ich wprowadzeniu i akceptacji gotowego Projektu przechodzimy do etapu wdrożenia.

Wdrożenie

Instalację aplikacji przeprowadzam, przy nadzorze Twojego informatyka. Następnie szkolę Twoich współpracowników z obsługi nowego systemu. Po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, wystawiam fakturę z 14 dniowym terminem płatności.

Wsparcie techniczne – bezterminowe!